• ❤️ Valentín - sviatok zamilovaných

     • Láskou tento pondelok 14.2.2022 ožilo aj naše gymnázium.
      🎓Žiacka školská rada si pre žiakov pripravila bohatý program, prvou aktivitou bol tzv. 🚦VALENTÍNSKY SEMAFOR - študenti si mali obliecť niečo vo farbách podľa toho, či sú vo vzťahu (červená, ružová), či sú nezadaní (zelená, modrá) alebo to majú vo vzťahoch komplikované (oranžová, žltá). Celá škola počas dňa žiarila vo farbách a dúfame, že sa nám podarilo takýmto spôsobom aj nejakých študentov dať dokopy;). Počas prestávok sa mali žiaci aj učitelia možnosť zastaviť na 🎁 TRHOCH LÁSKY, kde sa dali zakúpiť malé darčeky pre tých, na ktorých mám záleží. Predávali sa kvety, balíčky so sladkosťami a ručne maľované hrnčeky. Na medziposchodí bola umiestnená 💞 NÁSTENKA LÁSKY, ktorá slúžila na pripínanie rôznych odkazov. Počas prestávok atmosféru dotvárali obľúbené lovesongy. No a samozrejmosťou bola aj 💌VALENTÍNSKA POŠTA. Po triedach sme rozdali naozaj veľké množstvo valentínok a zaľúbených odkazov, ktoré všetkým vykúzlili úsmev na tvári. Valentín u nás sa niesol naozaj vo veľkom štýle a veríme, že si ho s nami všetci užili.

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

     •  

      Informácie k prijímaciemu konaniu

      1. Pre školský rok 2022/2023 môže škola prijať do gymnázia 7902 J so štvorročnou dĺžkou štúdia 100 žiakov.
      2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude do prvého ročníka štvorročného štúdia prijatých prvých 100 uchádzačov podľa celkového poradia.
      3. V školskom roku 2022/2023 môže škola prijať do gymnázia 7902 J s osemročnou dĺžkou štúdia 22 žiakov.
      4. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude do prvého ročníka osemročného štúdia prijatých prvých 22 uchádzačov podľa celkového poradia.
      5. Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí škola formu, obsah a rozsah písomnej  prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.
      7. Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného a osemročného štúdia na základe:
       • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a §161m školského zákona),
       • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

       Termíny k prijímaciemu konaniu

      • do 28. februára 2022 – gymnázium zverejní kritériá pre prijímacie skúšky,
      • do 20. marca 2022 – zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy, (prihláška na SŠ 056_2022 TU ),
      • 1. termín prijímacej skúšky je 2. mája 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022),
      • 2. termín prijímacej skúšky je 9. mája 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022),
      • riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
      • 18. mája 2022 škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka,
      • zákonný zástupca žiaka najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (TU),
      • potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške,
      • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       

      Kritériá prijímacích skúšok

      Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 28. februára 2022.

       

      Priebeh prijímacích skúšok

      Informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.

       

    • Misia Peking
     • Misia Peking

     • Zimné olympijské hry sa konajú raz za štyri roky. A rok 2022 nám vo 4. dni svojho druhého mesiaca priniesol Misiu Peking. Slovenskí športovci v nej predvedú svoje dlhoročné skúsenosti, rýchlosť, vytrvalosť, taktiku, talent a vystúpia pod piatimi kruhmi s jasným cieľom – podať profesionálny výkon a zabojovať o čo najlepší výsledok. Na olympijskú cestu sa pripravili so srdcom draka. Prečo? Drak predstavuje  historický a zároveň súčasný symbol čínskej kultúry. Znázorňuje silu a dobro. Tieto vlastnosti nie sú pripisované len mýtickým drakom, ale aj našim športovcom. Pekingská misia preverí  ich motiváciu, hrdosť, srdečnosť, odhodlanie, súťaživosť i múdrosť.

      Motivácia a podpora pred olympiádou bola pre našich športovcov mimoriadne dôležitá, pretože ich tréningové a súťažné možnosti v posledných dvoch rokoch výrazne obmedzila pandémia.

      Podporiť a držať rozpálený oheň športového nadšenia sa snažia aj naši gymnazisti, ktorí slovenským olympionikom napísali pohľadnice s motivačnými odkazmi, úprimnými želaniami aj originálnymi výzvami. Všetci im držia palce,  zo srdca želajú veľa zdravia, vytrvalosti, úspechov a skvelú atmosféru počas celej misie.

      Jedno zo študentských želaní sa stalo skutočnosťou. Prialo Petre Vlhovej, aby si na tohtoročnej olympiáde vybojovala zlatú medailu. A máme ju doma, hurááá! Srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej víťazstva.

      Veríme, že motivačné odkazy našich žiakov padnú na úrodnú pôdu a prinesú úspechy aj ďalším slovenským športovcom.

                                                                          Text a fotogaléria: Mgr. Ľ. Candráková, Mgr. M. Sedláčeková

     • Zbierka pre OZ Topoľčianske packy

     • ŽŠR spolu s RNDr. A. Szabovou opäť organizuje zbierku pre OZ Topolčianske packy.

      Zbierka bude prebiehať od 7.2.-11.2.2022 a v priebehu tohto týždňa nás nájdete na dolnom poschodí pred akváriom.

      ČO PACKY POTREBUJÚ?

      - deky

      - postel'né prádlo

      - uteráky

      - konzervy

      - granulky - piškóty

      - savé podložky

      Pri krmive nejde o kvantitu, ale o kvalitu, aby zvieratká neboleli brušká.

      ČO PACKY NEVYUŽIJÚ?

      - matrace

      - kúsky oblečenia

      - periny

      Kto nemôže niečo priniesť, ale chce pomôcť, môže prispieť na bankový účet: SK1911110000001474848008.

      PACKY VÁM ĎAKUJÚ ZA VŠETKY VAŠE DARY.

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom