• Roots & Shoots
     • Roots & Shoots

     • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany sa zúčastnila so svojim projektom ako jedna z 12 škôl na Slovensku v 1. ročníku programu Roots & Shoots Slovakia. Základné informácie o realizácii nášho projektu okrem iných projektov sú zverejnené v informačnej publikácii Vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia 2020-2021, ktorú vydala nadácia Green Foundation. Podrobné informácie o projekte sú na webovej stránke školy v časti Projekty.

       Mgr. S. Krajčíková

       koordinátorka projektu Roots & Shoots

     • Gymplovarka

     •  

       

      Gymnázium v Topoľčanoch je škola, ktorá pripravuje žiakov nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na praktický život. Preto vznikla jedinečná myšlienka vytvoriť vlastnú kuchársku knihu.  

      Možno je to niečo, čo je pre gymnázium netypické, ale práve o to nám vytvorením našej kuchárskej knihy išlo. Byť originálny, odlíšiť sa od iných, ponúknuť niečo naviac a neformálnym spôsobom zaujať pozornosť žiakov, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti. 

      Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, za varením či pečením sa skrýva omnoho viac, ako len poznať jednotlivé druhy potravín. Práve pri týchto jednoduchých činnostiach zistíte, že sa vám taká matematika, fyzika či chémia môže zísť. 

      Veríme, že vás naša kniha nielen zaujme, ale aj inšpiruje pri varení či pečení, prípadne bude motiváciou pri trávení voľného času. 

      Prajeme vám dobrú chuť! 

     • Prípravný kurz k prijímacím skúškam 2022

     • Chceš sa kvalitne pripraviť na prijímacie skúšky?

      Potrebuješ pomôcť s rôznymi typmi úloh zo slovenského jazyka a matematiky?

      Nevieš na aké učivo sa zamerať?

      V tom prípade je prípravný kurz k prijímacím skúškam na naše gymnázium určený práve TEBE.

      ČO?

      • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v spolupráci s Rodičovským združením pri Gymnáziu v Topoľčanoch ponúka žiakom 5. a 9. ročníka ZŠ uchádzajúcim sa o štúdium na našej škole prípravný kurz k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a matematiky.

      KEDY?

      • Kurz bude prebiehať v skupinách  (max. 10 žiakov v skupine) v období február až apríl 2022, v poobedných hodinách, v rozsahu 10 vyučovacích hodín SJL a 10 vyučovacích hodín MAT, v dvojhodinových blokoch. Termíny budú upresnené podľa záujmu prihlásených uchádzačov.

      KDE?

      • Prípravný kurz sa bude konať v priestoroch Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany.

      AKO SA PRIHLÁSIŤ?

      • Prihlášku do prípravného kurzu si môžete stiahnuť TU. Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na emailovú adresu kurzygymtop@gmail.com (scan dokumentu), a to najneskôr do 28.1.2022.
      • Z kapacitných dôvodov je možné do kurzu prijať max. 100 záujemcov. O zaradení do kurzu budete informovaní emailom na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške najneskôr do 31.1.2022. Následne Vám budú zaslané podklady k platbe. Kurz je potrebné uhradiť do 4.2.2022.

      KONTAKT?

       

                                                                                                                             Tešíme sa Vás!

       

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom