• Online konferencia READYCON
     • Online konferencia READYCON

     • Dňa 27.10.2021 sa žiaci 4. ročníka, v rámci kariérnej prípravy na svoje budúce povolanie, zúčastnili najväčšej online konferencie READYCON, ktorá im priniesla najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. Organizátorom konferencie bola Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní – SAIDE.

      Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť žiakom prehľad aktuálnych trendov vo svete práce, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak lepšie uplatniť v rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí.

      Žiaci sa zapojili do prebiehajúcich panelov konferencie zameraných na oblasti  Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu.

      Vďaka konferencii sa naši žiaci dozvedeli užitočné informácie od slovenských a českých expertov pôsobiacich v medzinárodných firmách a organizáciách ako Walt Disney Studios, Netflix, Facebook, Google, Deutsche Telekom IT Solutions Slovensko, Kros, Matador Group, Tempest, Twitch, Coca-Cola, Lidl ako aj od odborníkov pôsobiacich na Oxfordskej univerzite, STU v Bratislave, Žilinskej univerzite, či Technickej univerzite v Košiciach.

      Veríme, že aj tieto informácie o trendoch vo svete práce pomôžu našim žiakom pripraviť sa na budúci svet práce a prispejú k plynulému prechodu od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii.

      Mgr. Katarína Adamíková

      (výchovná poradkyňa)

       

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom