• Projekt Roots&Shoots

     • Desaťčlenný žiacky tím Gymnázia v Topoľčanoch „Gympláci k pomoci“ spolu so svojimi rodičmi v sprievode pedagógov školy Mgr. S. Krajčíkovou, RNDr. M. Krajčíkom a Mgr. M. Kišacom sa v rámci projektu Roots&Shoots zúčastnili v dňoch 12.6., 19.6. a 20.6.2021 na stavbe altánku v zariadení pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch. Okrem stavby altánku sa žiaci zapojili do čistenia chodníkov v areáli zariadenia.

      Mgr. S. Krajčíková, koordinátorka projektu

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom