• Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

     • VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

      do 1. ročníka gymnázia 79 02 J so štvorročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

      Prijatých je 99 žiakov zo 100. Jedno miesto je neobsadené z dôvodu neukončenia prijímacieho konania jedného žiaka, ktorý je v karanténe a bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne po ukončení karantény.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 99. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 101. - 230. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

      VYSLEDKOVa_LISTINA_-_4G.pdf

       

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

      do 1. ročníka gymnázia 79 02 J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

      Prijatých je 22 žiakov z 30. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 22. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 23. - 30. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

       

      VYSLEDKOVa_LISTINA_-_8G.pdf

       

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom