• Organizácia vyučovania od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 3.5.2021 a 10.5.2021 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.
       

      Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných a prevádzkových dôvodov v súvislosti s vykonaním prijímacích skúšok v dvoch termínoch.
      Zároveň Vám oznamujem, že od 4.5.2021 do 7.5.2021 bude upravené vyučovanie v rámci adaptačného programu žiakov a z dôvodu dezinfekcie priestorov školy.
       

      Organizácia vyučovania od 4.5.2021 do 7.5.2021:
      1. hodina - 7.50 - 8.20
      2. hodina - 8.30 - 9.00
      3. hodina - 9.10 - 9.40
      4. hodina - 10.00 - 10.30
      5. hodina - 10.40 - 11.10
      6. hodina - 11.15 - 11.45
      7. hodina - 11.50 - 12.20
       

      S pozdravom
      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom