• Cieľom tohto stretnutia bolo informovať výber žiakov 3. a 4. ročníka o potencionálnych možnostiach  zamestnania v spoločnosti, ktorá už 80 rokov vyrába a predáva osvetľovacie systémy a elektronické moduly pre popredné značky, ako napr. BMW, AUDI, Ford, Škoda, Porsche, Opel, Volvo, Jaguar Land Rover, KTM.
  02.12.2019 19:57 | viac »
 • Dňa 19.11.2019 sa 24 žiakov III. B a 16 žiakov VI. OG v sprievode Mgr. S. Krajčíkovej a Mgr. H. Urminskej zúčastnilo triednej exkurzie do Bratislavy. Žiaci navštívili Slavín a barokovú záhradu na Bratislavskom hrade. Prešli sa historickou časťou mesta, kde sa prostredníctvom krátkeho výkladu sprevádzajúcich učiteliek oboznámili s viacerými pamiatkami mesta. (Michalská brána, Univerzitná knižnica, Akademia Istropolitana, Primaciálne námestie, Univerzita Komenského.) Večer sa v SND zúčastnili divadelného predstavenia Vojna a mier.

  Mgr. S. Krajčíková
   

  02.12.2019 19:46 | viac »
 • 11.11.2019 sa na starom cintoríne v Topoľčanoch konala „Pietna spomienka pri príležitosti 101. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny a Dňa veteránov- Červené maky“.
  02.12.2019 19:46 | viac »
 • Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry zorganizovala odbornú exkurziu, návštevu Divadla Jána PalárikaTrnave s divadelným predstavením Neprebudený.

  Výber žiakov školy dňa 5.11.2019 zažil javiskové spracovanie jednej z poviedok Martina Kukučína, ktorá svojím posolstvom rezonuje určite aj v súčasnosti. Žiaci mali možnosť zážitkovou formou porovnať literárnu predlohu tvorby realistického spisovateľa s divadelnou realizáciou. Priamy kontakt s divadelnými doskami je alternatívnou didaktickou metódou a patrí ku každoročne  ponúkaným možnostiam netradičného vyučovania na našej škole.

  Mgr. Miriam Marková

  02.12.2019 19:45 | viac »
 • Dňa 6.11.2019 sa v priestoroch odbornej učebne geografie v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnili odborné prednášky na tému Kuba, ktoré viedol zamestnanec Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. Prednášok sa zúčastnili žiaci z tried VI.OG, II.D, I.B a I.D. Organizáciu akcie zabezpečil RNDr. Milan Krajčík. Ďakujeme Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre za dlhoročnú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  02.12.2019 19:45 | viac »
 • Mesiac úcty k starším
  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 28. októbra 2019 žiaci našej školy navštívili Zariadenie sociálnych služieb "MÔJ DOMOV" v Topoľčanoch.
  29.10.2019 18:30 | viac »
 • TVOR•BA pre radosť z tvorivosti

  Multižánrový festival, na ktorom sa stretávajú najlepší neprofesionálni umelci Slovenska.

  29.10.2019 18:23 | viac »
 • Školská knižnica Gymnázia, Ul.17.novembra 1180 Topoľčany v spolupráci s Tribečskou knižnicou Topoľčany uskutočnila v mesiaci október pre žiakov 1.ročníka a kvinty odborné prednášky na tému  Informačné zdroje. Žiaci sa zoznámili so štruktúrou knižníc, s triedením informačných zdrojov podľa pôvodu, v oddelení odbornej literatúry videli zaradenie odbornej literatúry podľa medzinárodného desatinného triedenia.

  25.10.2019 18:24 | viac »
 • Majstrovstvá Slovenska bridžových krúžkov

  Dňa 18.10.2019 sa opäť po niekoľkých rokoch konal v Topoľčanoch celoslovenský turnaj v športovom bridži pre mládež pod názvom ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA BRIDŽOVÝCH KRÚŽKOV, ktorého spoluorganizátorom sa stal aj bridžový krúžok pôsobiaci na našej škole pod vedením Mgr. I. Trepáča.

  Turnaja sa zúčastnili hráči z Bratislavy, Trnavy, Topoľčian a Košíc (ZŠ Tilgnerova Bratislava, Gymnázium Angely Merci Trnava, Gymnázium Topoľčany, Gymnázium Alejová 1, Košice).

  07.11.2019 17:27 | viac »
 • Dňa 10.10.2019 výber žiakov našej školy pod vedením Mgr. L. Slivkovej, Mgr. N. Kleinovej a Mgr. E. Voigtovej navštívili rímske mestečko Carnuntum, ktoré sa nachádza v Rakúsku.

  25.10.2019 18:34 | viac »
 • S triedou za históriou

  18.10.2019 sa trieda III.C s Mgr. B. Margovou a Mgr. Ľ. Candrákovou zúčastnili triednej exkurzie, v rámci ktorej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

  21.10.2019 19:22 | viac »
 • Beseda v Tribečskej knižnici
  25.9.2019 sa žiaci II.B triedy s Mgr. B. Margovou zúčastnili prednášky „Spoznajte korene nášho národa“.
  21.10.2019 19:22 | viac »
 • Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých. Ako som vozil Nórov od Ondreja Sokola je jedna z piatich nominovaných kníh v tomto ročníku. 

    Táto kniha od vydavateľstva Eruditio sú zábavné a bizarné zápisky vodiča autobusu zo severu Európy.

  Ondrej Sokol (1980) pracoval ako vodič vo viacerých krajinách, momentálne opäť vozí autobusom Nórov. Ako autor dal o sebe vedieť blogmi, ktoré sa stali takými úspešnými, že vyšli knižne a autor pracuje aj na ďalšom pokračovaní, ktoré vyjde o pár dní. Z prvej časti sa predalo viac ako 10 000 exemplárov, čo je na slovenské pomery viac ako veľký úspech.

  17.10.2019 13:25 | viac »
 • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU
  Členovia PK TSV 11. októbra 2019 zorganizovali už 5. ročník športového podujatia pre žiakov I.- IV.OG, EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU. Chlapci a dievčatá súťažili v disciplínach: šprint 50m, beh 500m, skok do diaľky  a v kolektívnych športoch – chlapci vo futbale, dievčatá v prehadzovanej. Spolu sa do súťaženia zapojilo 70 žiakov.
  12.10.2019 22:25 | viac »
 • Dňa 9.10.2019 sa 41 žiakov z tried V.OG, VI.OG, II.B, III.B a III.C zúčastnilo v sprievode vyučujúcich RNDr. M. Krajčíka a Mgr. S. Krajčíkovej odbornej geografickej exkurzie v Bratislave. Navštívili SHMÚ a Botanickú záhradu.
  12.10.2019 21:41 | viac »
 • Navštívili sme Tribečské múzeum

  V priebehu septembra a začiatkom októbra sa žiaci I.OG - VII.OG, žiaci 1.- 3. ročníka a maturanti z dejepisu počas vyučovacích hodín dejepisu zúčastnili výstavy v Tribečskom múzeu.

  12.10.2019 21:23 | viac »

Empatia v živote človeka

Posledný februárový týždeň pri príležitosti Mesiaca úcty k starším žiaci I., II.,  III., IV.OG  na hodinách ETV besedovali a realizovali aktivity s Mgr. Z. Kusou a Mgr. H. Šútorovou  (ÚPSVa R ) na tému empatia – dôležitá súčasť života vo viacgeneračných rodinách.

 Ing. K. Shánělová,zást. riad. školy

Rodina sa mení, ale vždy je stabilizujúcim prvkom spoločnosti

Posledný októbrový týždeň žiaci VI.OG a 2. ročníka realizovali aktivity  a diskutovali s PhDr. J. Pilkovou z CPPPaP Topoľčany o problematike rodiny, jej hodnoty a významu pre život človeka. Spoločne dospeli k názoru, že rodina má nezastupiteľné miesto v živote každého

človeka.

Ing.K. Shánělová, zást. riad. školy

Biela pastelka

Biela pastelka

Naša škola sa aj tento rok zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Organizátorom tohto podujatia je  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka  žiakom našej školy, ktorí vyzbierali finančnú čiastku 714,37 eur, budú môcť byť podporení ľudia so zrakovým postihnutím.

Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Teší nás, že naši žiaci opäť raz prejavili ochotu pomáhať.

 

RNDr. Alena Szabová, koordinátorka zbierky 

Župná Kalokagatia

Župná Kalokagatia

Odbor kultúry a športu – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizoval dňa 11. 09. 2019 trinásty ročník krajského kola súťaže „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár“ na Duchonke, v okrese Topoľčany. Športovo-vedomostná súťaž pozostáva z orientačného behu 5-členných zmiešaných družstiev na trati dlhej 2,8 km s kontrolnými stanovišťami, na ktorých súťažiaci dokazujú svoje teoretické a praktické vedomostí a zručností. Do krajského kola postúpilo 9 zo 40 stredných škôl, súťažiacich v okresných kolách.  Našu školu pod vedením Mgr. J. Geršiovej reprezentovalo družstvo v zložení: Samuel Fábry, Ema Králiková, Lucia Jabubíková, Ondrej Kotruch,Tomáš Urban a Diana Jakubíková. Žiaci vybojovali tretie miesto. Ceny im odovzdal v mene predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Ľubomír Kleštinec, vedúci odboru kultúry a športu ÚNSK.

 

Upracme si Topoľčany

Žiaci našej školy z tried III.C a II.B spolu s učiteľmi PaedDr. P. Madom, Mgr. I. Rybanským a Mgr. S. Krajčíkovou sa dňa 27.9.2019 zúčastnili akcie upratovania mesta, usporiadanej MsÚ Topoľčany.

Mgr. Soňa Krajčíková, koordinátorka ENV

 

 

Vedecký veľtrh 2019

Vedecký veľtrh 2019

13. septembra 2019 sa konal štvrtý ročník Vedeckého veľtrhu na Námestí M. R. Štefánika pri NC Eurovea v Bratislave. Organizátormi veľtrhu  boli Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n.o. pod záštitou exprezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

 

Odbornú exkurziu realizovala PK informatiky. Cieľom bolo spopularizovať vedu a techniku mladým ľuďom a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa prezentovali slovenské vysoké školy technického a prírodovedného smeru a tiež stredné odborné školy. Medzi vystavovateľmi boli aj vedecké inštitúcie zamerané na astronómiu, chémiu a robotiku. Počas veľtrhu prebiehal bohatý  program sprevádzaný zaujímavými súťažami a vedomostnými kvízmi.

 

 

Exkurzia Osvienčim

Exkurzia Osvienčim

NECH NAVEKY ZOSTANE VÝKRIKOM ZÚFALSTVA A VÝSTRAHOU PRE ĽUDSTVO TO MIESTO, NA KTOROM HITLEROVCI ZAVRAŽDILI ASI POLDRUHA MILIÓNA MUŽOV, ŽIEN A DETÍ, ZVÄČŠA ŽIDOV Z RÔZNYCH KRAJÍN EURÓPY.
AUSCHWITZ - BIRKENAU 1940 – 1945

 

18. septembra 2019 sa 47 žiakov 3. a 4. ročníka nášho gymnázia zúčastnilo exkurzie do Osvienčimu. Hlavnou náplňou bola prehliadka koncentračného tábora Osvienčim - Birkenau. Tento koncentračný tábor sa stal pre celý svet symbolom holokaustu, genocídy a teroru.

Žiaci sa oboznámili s režimom koncentračného tábora, s ťažkými životnými podmienkami, v ktorých väzni žili, s neustálym terorom a krutosťami, ktoré boli na nich spáchané.

Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom túto tragickú kapitolu dejín 20. storočia, aby sa už nikdy viac neopakovali  podobné krutosti.

 

 

Reakcie žiakov po prehliadke koncentračného tábora:

"Učíme sa z histórie. Dúfam, že  sa to už nikdy nezopakuje."

"Som prekvapená z množstva osobných vecí, ktoré sa zachovali po väzňoch."

"Prečo sa toto muselo stať? Som rada, v akej dobe žijeme."

"Smutný obraz minulosti, ktorý sa už nesmie zopakovať."

"Mám pocit, že my si nedokážeme ani predstaviť, čo ľudia v táboroch prežívali."

"Každý mladý človek by to mal vidieť."

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747