•  Krajské kolo olympiády v informatike, SŠ

    Dňa 21. 1. 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v informatike pre SŠ. Našu školu úspešne reprezentoval Ján Kobida zo IV. D triedy a obsadil 2. miesto v kat. A. Srdečne blahoželáme.   

    Ing. Ida Valachová, ref. OI

     

    Okresné kolo matematickej olympiády, kategória Z

    Dňa 29.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z, ktorého sa zúčastnila Simona Kapustníková zo IV.OG . Umiestnila sa na druhom mieste. Žiačku pripravovala PaedDr. Ľubica Bebjaková. Simonke k úspechu blahoželáme.

    Krajské kolo v basketbale žiačok SŠ

    Dňa 10.02.2020 sa v Športovej hale Dolnočermánska v  Nitre  uskutočnilo Krajské kolo v basketbale žiačok SŠ. Za účasti 6. družstiev, sme obsadili 2. miesto, čo považujeme za veľký úspech. Školu reprezentovali: D. Gábrišová, L. Jakubíková, E. Králiková, Z. Manová, T. Matejová, M. Sivoková, L. Rusňáková. Zvlášť chcem vyzdvihnúť herný prejav Tatiany Matejovej, ktorá sa veľkou mierou podieľala na tomto výsledku. Pochvala však patrí aj ostatným dievčatám.

    Mgr. K. Bakičová, PaedDr. J. Geršiová

     

    Majstrovstvá Slovenska ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu

    5. decembra 2019 sa v DK Topoľčany uskutočnili Majstrovstvá Slovenska ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Postup z krajského kola získal len Patrik Verbytskiy zo IV.OG. V kategórii žiakov ZŠ obsadil ziskom 4 bodov zo 7 pekné 11. miesto

     

    Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019

     

    Rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici od 10. hodiny a odovzdaním cien v Základnej umeleckej škole v Senici popoludní  o 14. hodine vyvrcholil 5. decembra 2019 XXXIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019Súťaž organizujú Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum a Záhorská knižnica Senica. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.; 

    Natália Václaviaková, žiačka III.D triedy Gymnázia v Topoľčanoch, získala 1. miesto v druhej kategórii (žiaci SŠ) za súbor poézie.

     

    Majstrovstvá Nitrianskeho kraja ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu

     

    26. novembra 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže v šachu. Najlepšie sa darilo Patrikovi Verbytskému, ktorý si vybojoval aj postup na Majstrovstvá Slovenska . 

    Kategória chlapci ZŠ:

    Patrik Verbytskiy IV.OG, 2. miesto

    Tomáš Wallenfels IV.OG, 7. miesto

    Kategória chlapci SŠ:

    Ján Kobida 4.D, 10. miesto

    Martin Žiak 1.B, 21. miesto

    Kategória dievčatá SŠ:

    Diana Jakubíková 3.D, 9. miesto

     

    ...A slovo bolo u Boha

    22. novembra 2019 sa v ZŠ Don Bosca v Topoľčanoch uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže ...A slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovali:

    Ema Režná (II.B) - získala II. miesto

    Patrik Janjic (IV.OG) - získal čestné uznanie

     

    Gorazdov literárny Prešov 2019

    Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov XXIV. ročníka GLP sa uskutočnilo 30.novembra 2019 v Prešove za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov. Bolo spojené s umeleckým programom a tvorivou dielňou na tému Duchovná poézia, próza a dráma na Slovensku.

    Súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou súťažiacich. Je jednokolová, vyhlasuje sa každý rok. Súťaž nie je tematicky ohraničená. Autori by sa však vo svojich literárnych prácach mali inšpirovať dielom nášho prvého po mene známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – sv. Gorazda.

      Autori sú rozdelení do dvoch vekových kategórií, v prvej súťažia žiaci ZŠ, v druhej mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.

      V tomto ročníku bola v druhej kategórii úspešná Magdaléna Martišková (žiačka VIII.OG), ktorá si odniesla 1. miesto za poéziu aj 1. miesto za prózu.

      Mgr. Zuzana Martišková získala 2. miesto za prózu a čestné uznanie za poéziu.

    Mladý prekladateľ 2019

    V piatok 8. novembra 2019 sa v Akropole FF UKF uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2019. Súťaž je určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa a zároveň si konfrontovať svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so žiakmi z iných škôl. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Porota hodnotila spolu 400 prekladov zo 44 stredných škôl.

    Siedmy ročník ponúkol súťaž v preklade v siedmich kategóriách: preklad titulkov z jazyka anglického do jazyka slovenského, preklad textu z ruštiny, francúzštiny, španielčiny, nemčiny, angličtiny. Novinkou bola kategória strojového prekladu.

    Študenti v kategórii preklad textu z anglického do slovenského jazyka prekladali írsku poviedku. 1. miesto v tejto kategórii obsadili dvaja žiaci nášho gymnázia pod vedením Mgr. N. Kleinovej a Mgr. A. Haninovej – Ema Králiková (III.C) a Šimon Krošlák (VIII.OG). V kategórii preklad textu z nemeckého do slovenského jazyka si cenu poroty odniesli dve žiačky nášho gymnázia Mariam OwaidaNatália Kuklová (obe IV.D) pod vedením Mgr. E.Voigtovej.  

     

     

    Jašíkove Kysuce 2019

    Celoslovenská literárna súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2019, autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali, vstúpila tento rok už do 51. ročníka. Zapojiť sa mohli mladí autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami a to v troch kategóriách:

        1.  próza -  dospelí od 18 do 35 rokov

        2.  próza - mládež od 10 do 18 rokov

        3.  esej - dospelí od 23 do 35 rokov

       Porota pracovala v zložení: Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Márius Kopcsay PhDr. Peter Mišák (predseda). Hodnotila práce 64 autorov, ktorí zaslali 69 súťažných literárnych textov. Na základe hodnotenia jednotlivých prác porota jednomyseľne rozhodla udeliť ocenenia najlepším z autorov a to Cenu Rudolfa Jašíka, Prémiu Jozefa Hnitku, tri Prémie Rudolfa Jašíka a niekoľko čestných uznaní, Cenu za esej o diele slovenskej literatúry.

      Gymnázium Topoľčany úspešne reprezentovala svojou poviedkou "Neprespíš otca svojho, matku svoju..." žiačka VIII.OG Magdaléna Martišková. Získala najvyššie ocenenie vo svojej kategórii. Už druhýkrát v histórii tejto súťaže.  Pre kategóriu súťažiacich „mládež od 10 do 18 rokov“ sa udeľuje jedna cena a to:  Cena Jozefa Hnitku vo výške 100,00 € - cenu udeľuje Kysucká kultúrna nadácia.

     

    Literárna súťaž OCJB 2019

    Literárna súťaž Jozefa Braneckého vznikla pred 27 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

     Tento rok sa 29.11.2019, v Trenčíne konalo vyhlásenie výsledkov už XXVII. ročníka tejto súťaže pre stredoškolákov a dospelých, vrátane tematickej oblasti: "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!" (K 100.výročiu úmrtia M.R.Štefánika)

     Našu školu Gymnázium v Topoľčanoch reprezentovalo niekoľko žiakov. Úspešné tento rok boli Natália Václaviaková, ktorá v I. kategórii získala najvyššie ocenenie: 1. miesto za svoju prózu. V rovnakej kategórii uspela aj Magdaléna Martišková, ktorá si odniesla 3. miesto za poéziu a navyše cenu poroty za príspevok do tematickej oblasti o M.R.Štefánikovi.

     V druhej kategórii bodovala Mgr. Zuzana Martišková, získala 2. miesto za prózu a 3. miesto za poéziu.

     

    Vyhodnotenie súťaže z informatiky iBOBOR 2019

    Súťaž prebiehala od 11. do 14. novembra 2019. Zučastnilo sa jej 113 žiakov našej školy, ktorí riešili úlohy zamerané na vedomosti z informatiky, matematiky a logiky. Úspešní riešitelia dosiahli percentil nad 60. 43 žiakov dosiahlo percentil 90 a viac. Najúspešnejším žiakom bol Tomáš Mikát z III.B triedy, ktorý mal percentil 100.

    Uspesni_riesitelia_sutaze_z_informatiky__iBOBOR_2019.pdf

     

    Cena Andreja Chudobu 2019

      Literárna súťaž CENA ANDREJA CHUDOBU je jednokolová súťaž, koná sa každé dva roky v Pukanci na počesť spisovateľa Andreja Chudobu. Vyhlasovateľom a organizátorom sú:   Ministerstvo školstva, Spolok slovenských spisovateľov, Dom Matice slovenskej v Leviciach, obec Pukanec a ZŠ Pukanec.

      Jej cieľom je prispieť k vyhľadávaniu a podpore talentovaných a nadaných žiakov ZŠ, SŠ i dospelých začínajúcich autorov v oblasti poézie a prózy. Umožňuje im prezentovať sa s vlastnou tvorbou, podporuje ich rozvoj, prispieva k efektívnemu využitiu voľného času.

      Vyhodnotenie 13. ročníka sa konalo 28.11.2019 v ZŠ v Pukanci. Porota prečítala 147 prác a udelila 34 ocenení v troch kategóriách.

      V druhej kategórii, žiaci SŠ našu školu reprezentovali dve žiačky. Natália Václaviaková (III.D) získala za prózu druhé miesto a Magdaléna Martišková (VIII.OG) za poéziu tretie miesto. Dve ocenenia v tretej kategórii, prvé miesto za poéziu aj prvé miesto za prózu  a Hlavnú cenu celej súťaže,  získala Mgr. Zuzana Martišková.

     

    Literárny Lučenec 2019

     Dňa 19.11.2019 sa v Historickej budove radnice v Lučenci konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže LITERÁRNY LUČENEC 2019. Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožňuje nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.  Zapojilo sa 148 súťažiacich, ktorí poslali 351 prác. Ocenených bolo 21 súťažných príspevkov. Prvé miesto za poéziu v II. kategórii, žiaci SŠ si odniesla žiačka Gymnázia v Topoľčanoch Magdaléna Martišková a druhé miesto za prózu v III.kategórii patrí Mgr. Zuzane Martiškovej z Topoľčian.

      Toto podujatie je venované spomienke významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej -Timrave (2.10.1867 - 27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom. 

     

    Gerbócova literárna Snina 2019

    V piatok 15.novembra v spoločenskej sále kaštieľa Snina sa vo večerných hodinách uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 18.ročníka súťaže celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou zahraničných Slovákov Gerbócova literárna Snina 2019. Úsilie, ktoré do tejto činnosti vkladajú organizátori viac ako sedemnásť rokov neutícha a pamiatka sninského rodáka Jozefa Gerbóca tak ostáva naďalej živá aj vďaka tomu. Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je podujatie celoeurópskeho významu, v ktorom začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa zapájajú aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe. Prestížnu Cenu primátora mesta Sniny z rúk Ing. Daniely Galandovej si tentoraz prevzala Zuzana Martišková z Topoľčian. 1. miesto v próze C kategória prebrala Magdaléna Martišková, čestné uznanie za poéziu si odniesla Natália Václaviaková, obe žiačky Gymnázia v Topoľčanoch.

     

    Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu

    V utorok 29. októbra 2019 sa na ZŠ Škultétyho uskutočnili Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. V kategórii žiakov  SŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Lukáš Varga z 3.D, druhý skončil Martin Žiak z 1.B a na treťom mieste sa umiestnil Ján Kobida zo 4.D.

    Majsterkou  okresu žiačok SŠ sa  stala Diana Jakubíková z 3.D.

    V kategórii žiakov  ZŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Patrik Verbytskiy zo IV.OG.

    Všetci menovaní si vybojovali aj  postup do krajskéko kola.

     

    MLADÝ MODERÁTOR 2019

    Dňa 24. októbra 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže MLADÝ MODERÁTOR. Z našej školy sa ho zúčastnili dvaja žiaci – Patrik Šantora (IV.A) a Filip Gono (II.D).

    Súťažili v štyroch disciplínach:

    • spravodajský blok
    • reklama
    • rozhovor s pozvaným hosťom
    • úvodný diel vlastnej relácie

    V konkurencii šiestich stredných škôl Nitrianskeho kraja P. Šantora  získal v kategórii  18 - 25-ročných I. miesto a postup do celoslovenského kola a F. Gono v kategórii 15 - 18-ročných III. miesto.

     

    Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

    V jubilejnom 30.ročníku celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019, ktorá sa každoročne koná v bratislavskej časti Petržalka, v CIK-CAK centre na Jiráskovej 5, sa tento rok umiestnili dvaja naši žiaci.

    Magdaléna Martišková (VIII.OG) získala 1. miesto za poéziu v tretej kategórii. V rovnakej kategórii bodoval aj Tomáš Krištof (III.D) a odniesol si tretie miesto.

    Po slávnostnom vyhodnotení s bohatým kultúrnym programom sa v neďalekej knižnici konali semináre s porotou. Mladým začínajúcim autorom sa venovala Marta Hlušíková, Erik Ondrejička a Dado Nagy.

     

    Topoľčianske textobranie 2019

    Dňa 27.9.2019 sa v Galérii mesta Topoľčany uskutočilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Topoľčianske textobranie 2019. Organizátormi boli mesto Topoľčany, ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch s RZ Ano umeniu a LK TakSi. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Natália Václaviaková (III.D) získala Cenu LK TakSi v druhej kategórii (od 16 do 26 rokov) v próze a Henrieta Vargová (IV.D) tiež Cenu LK TakSi v druhej kategórii v písaní poézie. Oceneným žiačkam srdečne blahoželáme.

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.