• Chceš sa kvalitne pripraviť na prijímacie skúšky?

     Potrebuješ pomôcť s rôznymi typmi úloh zo slovenského jazyka a matematiky?

     Nevieš na aké učivo sa zamerať?

     V tom prípade je prípravný kurz k prijímacím skúškam na naše gymnázium určený práve TEBE.

      

      

     ČO?

     • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v spolupráci s Rodičovským združením pri Gymnáziu v Topoľčanoch ponúka žiakom 5. a 9. ročníka ZŠ uchádzajúcim sa o štúdium na našej škole prípravný kurz k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a matematiky.

      

     KEDY?

     • Kurz bude prebiehať v skupinách  (max. 10 žiakov v skupine) v období február až apríl 2022, v poobedných hodinách, v rozsahu 10 vyučovacích hodín SJL a 10 vyučovacích hodín MAT, v dvojhodinových blokoch. Termíny budú upresnené podľa záujmu prihlásených uchádzačov.

      

     KDE?

     • Prípravný kurz sa bude konať v priestoroch Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany.

      

     AKO SA PRIHLÁSIŤ?

      

     • Prihlášku do prípravného kurzu si môžete stiahnuť TU. Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na emailovú adresu kurzygymtop@gmail.com (scan dokumentu), a to najneskôr do 28.1.2022.
     • Z kapacitných dôvodov je možné do kurzu prijať max. 100 záujemcov. O zaradení do kurzu budete informovaní emailom na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške najneskôr do 31.1.2022. Následne Vám budú zaslané podklady k platbe. Kurz je potrebné uhradiť do 4.2.2022.

      

     CENA?

     • Cena prípravného kurzu oboch vyučovacích predmetov spolu je 50 Eur. Je možné prihlásiť sa aj na prípravný kurz jedného predmetu samostatne. Cena kurzu samostatného predmetu je 25 Eur. Pokyny k platbe Vám zašleme po zaevidovaní Vašej prihlášky.

      

     KONTAKT?

      

      

                                                                                                                                                                 Tešíme sa Vás!

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.