• Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

    Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční v dňoch:

     

    16. marec 2021 - slovenský jazyk a literatúra

    17. marec 2021 -  anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

    18. marec 2021 - matematika

     

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 8. 4. –  13. 4. 2021.

     

    Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2021.


    Specifikacia_testu_VUJ_MS_2020_2021.pdf

    Specifikacia_testu_CUJ_B2_MS_2020_2021.pdf

    Specifikacia_testu_MAT_MS_2020_2021.pdf

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom